เที่ยววันเดียว สมุทรสงคราม ราชบุรี และนครปฐม

    บริการเช่า เหมารถเพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยว ต่างจังหวัด เหมารถแท็กซี่ รับจอง/รับจ้างเหมา เหมารถราคาถูก เหมาแท็กซี่ เหมารถตู้ เหมารถลีมูซีน นำเที่ยว เหมารถแท็กซี่ไปตลาดน้ำดำเนินสดวก ตลาดน้ำอัมพวา เที่ยวดำเนินสดวก เหมาวัน/ชั่วโมง เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัดทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง บริการด้วยรถใหม่ สะอาด คนขับชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี เรามีรถแท็กซี่ไว้คอยบริการทุกเส้นทาง เหมารถไปตลาดน้ำดำเนินสดวก เหมารถไปต่างจังหวัด ตลอด24ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์เรียกรถแท็กซี่ 0971156136 ตลอด24ชั่วโมง เรียกรถด่วนทันใจภายใน30นาทีถึงบ้านลูกค้า
      โปรแกรมท่องเที่ยวภายในวันเดียว จ.สมุทรสงคราม และ จ.ราชบุรี อธิ ตลาดร่มหุบ โบสถ์ปรกโพธิ์ิ์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สุนทรีย์แลนด์ เดอะบลูมออร์คิดพาร์ค และพระปฐมเจดีย์
   
ตลาดร่มหุบ
   
taxi ตลาดร่มหุบ
 
       "ตลาดแม่กลอง" หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "ตลาดร่มหุบ" ตั้งอยู่ที่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยการรวมตัวกันของพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้า วางแผงไว้สองข้างทางรถไฟ ส่วนลูกค้าจะใช้รางรถไฟเป็นทางเท้าของตลาด สำหรับรถไฟ ที่แล่นผ่านตลาดวิ่งมาจาก สถานีบ้านแหลม ถึง สถานีแม่กลอง เป็นระยะสั้นๆ เมื่อรถไฟวิ่ง ผ่านเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะพร้อมกันหุบร่มกันอย่างรวดเร็ว
 
โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
 
วัดบางกุ้ง
        เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หากย้อนไปเมื่อ ตอนสมัยกองทัพพม่าเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ จึงมีพระราชดำรัส สั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่าย สร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งไว้ หลักฐานโบราณ สถานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อุโบสถก่ออิฐ ถือปูนปัจจุบันถูกปกคลุมทั้งหลังหน้าบัน ของอุโบสถ มีปูนปั้นลวดลายพันธุ์พฤกษาประดับด้วยเครื่องถ้วย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
 
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก(Damnoensadouk flotingmarket)
 
ตลาดน้ำดำเนินสดวก
 

DAMNOENSADUAK FLOATINGMARKET

คลองดำเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นคลองที่ขุดขึ้นจากแรงงานคน ที่ยาวและตรงที่สุดในประเทศไทย ความยาว 32 กิโลเมตร ใช้เวลาขุด 2 ปีเศษ มีซอยแยกออก ไปอีกประมาณ 200 คลอง ตลาดน้ำอยู่ที่คลองลัดพลีต่อกับคลองดำเนินสะดวก ในอดีตมีความเจริญมาก ค้าขายกันอย่างสนุกสนาน และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย 

 
สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา
 
สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา
 
        สุนทรีแลนด์ เป็นสวนสนุกที่ประดับ ตกแต่ง ด้วยตุ๊กตาขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีห้องจัด ชุดแสดงต่าง ๆ สำหรับถ่ายภาพได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเฉพาะโซน หมู่บ้านเมือง ตุ๊กตาหมี ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนทุกคน 
 
เดอะ บลูม ออร์คิด ปาร์ค
 
เดอะบลูมออร์คิดปาร์ค
 
        อุทยานกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ควรค่าแก่การเยื่ยมชม ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น เพลินตา เพลินใจ กับหลากพันธุ์พืช นานาชนิดมากมาย โดยปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 
พระปฐมเจดีย์
 
พระปฐมเจดีย์
        น้อมนำศิริมงคล ด้วยการสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระโคตมพุทธเจ้า ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเจดีย์ใหญ่รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับประดาด้วยกระเบื้องปุทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพง 2 ชั้น เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก